Ukrainian Fashion Week

Президент України підписав Указ про дотримання Цілей сталого розвитку – 2030

Указ підписано 30 вересня 2019 року з метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод. Він базується на резолюції Генасамблеї ООН і Глобальних цілях сталого розвитку до 2030 року, втім враховує регіональну специфіку розвитку.

Зокрема, в Україні має бути забезпечено дотримання таких 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року:

 • подолання бідності;
 • подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
 • забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
 • забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
 • забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;
 • забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
 • забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
 • сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
 • створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
 • скорочення нерівності;
 • забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;
 • забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
 • вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;
 • збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
 • захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
 • сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;
 • зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Відтепер вони є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.

Замовити корпоративний семінар і визначитися з цілями сталого розвитку компанії >>>

Кабміну доручено проаналізувати із залученням вчених, експертів, представників громадських об’єднань прогнозні й програмні документи розвитку України і відкорегувати їх. А також запровадити дієву систему моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку з оприлюдненням результатів щороку до 1 березня.

Національним академіям аграрних, медичних, педагогічних, правових наук і Національній академії мистецтв України рекомендовано враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року під час визначення напрямів наукових досліджень.

Читайте також:

Підсумки Кліматичного саміту в Нью-Йорку. 77 країн зобов’язалися до 2050 року скоротити викиди парникових газів до нуля

Коли для України настав День екологічного боргу?