ООН взялася за декарбонізацію будівництва в низці країн, серед них – Україна

Під егідою Європейської економічної комісії ООН cтартує проєкт з підвищення енергоефективності в будівництві. Зокрема, у Вірменії, Грузії, Киргизстані, Республіці Молдова, Таджикистані, Україні та Узбекистані.

За даними ООН, нині на будівельну галузь припадає 40% загальносвітових викидів CO2, пов’язаних з енергетикою та виробничими процесами. Щоб досягти «нульового» рівня викидів у цій галузі до 2050 року, необхідно вже до 2030 року скоротити прямі викиди CO2 удвічі.

Новий проєкт покликаний сприяти спорудженню високоефективних будівель, налагодити постачання для будівництва енергозберігаючих матеріалів, технологій та обладнання.

Він спрямований також на те, щоб поєднати результат від енергоефективних будівель із погодженими на національному рівні зусиллями, внеском у боротьбу з глобальним потеплінням і просуванням сталого розвитку. Ідеться не тільки про економію енергії в процесі будівництва, а й про те, щоб по завершенні проєкту зберігалися енергоефективні методи управління будівлями.

В ООН впевнені, що фінансування будівництва високоефективних будинків і модернізація існуючих може швидко пожвавити місцеву економіку, сприяти створенню гідних робочих місць по всьому ланцюгу будівельної індустрії і забезпечити поліпшення умов життя для багатьох.

Автори проєкту сподіваються, що передбачені ініціативи, рішення, методи й інструменти можуть бути використані також в інших країнах регіону, в тому числі – через міжнародні постачання в будівельному секторі. Інноваційний характер проєкту полягає в тому, що він пропонує комплексний підхід до всього ланцюгу постачань для зведення будівель, які за своїми енергетичними, екологічними та якісними показниками набагато перевершують існуючі.

За останні роки викиди парникових газів у будівельній галузі, пов’язані з енергетикою і виробничими процесами, збільшуються. Частково це обумовлено відмовою від використання вугілля, нафти і традиційної біомаси та переходом на електрику. При цьому для виробництва електроенергії ще здебільшого використовується викопне паливо, яке залишає великий вуглецевий слід.

Автори нового проєкту впевнені, що активне скорочення попиту на енергію в будівництві, декарбонізація енергетичного сектору і використання енергоефективних матеріалів сповільнить зміну клімату і сприятиме економіці.

Експерти закликають владу країн підтримувати проєкти з реконструкції будівель, інвестувати в будівництво «низьковуглецевої» інфраструктури і підтримувати компанії, що забезпечують енергоефективні матеріали і «зелені» робочі місця.

Нагадаємо, що вже сьогодні понад 55% людей на планеті живуть у містах. До 2050 року городянами стануть 75% населення планети. Стрімке зростання числа міських жителів відкриває нові можливості, але водночас веде до забруднення довкілля. Отже рішення, які будуть прийматися в найближчі десятиліття щодо міської інфраструктури, включаючи будівництво енергоефективних будівель, визначально впливатимуть на майбутнє людства.

Читати також: