еда в Индии

Від ферми до столу. Трансформація продовольчих систем допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням

Перехід до нових методів виробництва продовольства і його доставки, а також зміна основного раціону харчування населення світу можуть сприяти скороченню викидів парникових газів і стримати стрімке глобальне потепління планети. Про це йдеться в новій доповіді, яку підготували спільно Програма ООН з довкілля, Всесвітній фонд природи, компанії «Раціон харчування майбутнього» і «У центрі уваги – клімат».

Автори документа запропонували 16 рішень, що транформують продовольчі системи – від ферми до столу споживача. Мета – поліпшити харчування населення світу і скоротити викиди парникових газів.

На думку експертів, нині в національних планах боротьби зі зміною клімату ігноруються питання раціону, продовольчих витрат і відходів. Проте держави можуть домогтися пом’якшення кліматичних наслідків, пов’язаних із виробництвом продовольства, аж на 25%.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року, кожні п’ять років країни повинні переглядати свої національні плани боротьби з глобальним потеплінням. Тож сьогодні в урядів є можливість визначити більш конкретні цілі щодо скорочення викидів парникових газів у продовольчій сфері та, в такий спосіб, зміцнити біорізноманіття та здоров’я населення.

На продовольчі системи, які включають усі види діяльності, пов’язані з виробництвом, переробкою, приготуванням і споживанням продуктів харчування, доводиться до 37% усіх викидів парникових газів. А це означає, що якщо нічого не робити, то лише ця сфера «вичерпає весь ліміт викидів для всіх галузей, необхідний для стримування підвищення температури».

Серед запропонованих в доповіді 16 напрямків діяльності – зміни в землекористуванні, скорочення витрат і відходів продуктів харчування, вдосконалення методів виробництва і скорочення викидів метану в тваринництві, перехід на більш здоровий раціон харчування з більшою часткою рослинних продуктів.

Вони закликають переходити до відновлюваних джерел енергії, виключити вуглець під час виробництва, скорочувати споживання м’яса, вводити в раціон харчування переважно рослинні продукти, а також скоротити вдвічі харчові відходи.