планета Земля

Нова доповідь ООН: нинішній економічний розвиток загрожує існуванню людства

Вчені з різних країн світу підготували нову доповідь ООН, присвячену огляду реалізації Цілей сталого розвитку на період до 2030 року. ЇЇ оприлюднено на прес-конференції ООН у Нью-Йорку і буде передано на розгляд учасників майбутнього саміту з цього питання. У доповіді увагу акцентовано на необхідності докорінно змінити ситуацію, коли економічне зростання досягається за рахунок погіршення стану довкілля.

Блага, проте не всім

Автори доповіді констатують, що нинішня модель розвитку забезпечила процвітання сотням мільйонів людей, утім не всім. Сьогодні 2 млрд людей все ще стикаються з дефіцитом продовольства і 820 млн голодують. Водночас у всіх регіонах світу зростає число людей, які мають надмірну вагу чи страждають на ожиріння – а це також часто пов’язано з неповноцінним харчуванням. Нині в світі налічується майже 2 млрд дорослих із зайвою вагою, ожиріння – у 40 млн дітей у віці до 5 років. Близько 1 млрд людей живуть без електрики.

Автори доповіді впевнені, що викорінити злидні і підвищити добробут населення, чисельність якого до 2030 року становитиме 8,5 млрд, усе ще можливо. Втім тільки в разі радикальних змін у відносинах між людьми і природою, скорочення соціальної і гендерної нерівності. На думку вчених, досягнення економічного прогресу тільки через подальше зростання споживання матеріальних благ – нежиттєздатний варіант.

За прогнозами, в період між 2017 і 2060 роками споживання матеріальних благ у світі збільшиться в два рази і призведе до збільшення нерівності та підвищення рівня викидів парникових газів в атмосферу

За нинішньої системи розвитку, нерівність вже досягла безпрецедентних масштабів і стала серйозною загрозою соціальної єдності та сталому економічному зростанню. Усе це призвело також до серйозних наслідків у глобальній кліматичній системі і скорочення біорізноманіття.

Економіка проти довкілля

Директор Центру розвитку і довкілля при Бернському університеті Петер Мерсселі заявив під час виступу на прес-конференції у Нью-Йорку, що головні висновки доповіді зводяться до наступного – нинішня траєкторія розвитку загрожує існуванню людства. Другий висновок – сьогодні зростає взаємозалежність у світі, яку не можна ігнорувати. Наприклад, зростання виробництва продовольства призводить до скорочення голоду, але водночас і до деградації ґрунту, і до глобального потепління. Вчені пропонують взяти на озброєння новий підхід до розвитку і приймати економічні рішення, спираючись на наукові дані.

Експерти вважають, що, оскільки не всі країни мають однакові умови на старті, необхідно домагатися більш високих темпів зростання в найбідніших країнах. Тим часом вони говорять про неприйнятність варіанта розвитку, за якого на перше місце ставиться економічне зростання, а питання захисту довкілля вважається другорядним. Отже в звіті наголошується на необхідності розширення доступу бідних країн до нових технологій і знань.

Багатим країнам експерти радять «зменшити темпи». «Розвинені країни повинні змінити свої моделі виробництва і споживання, в тому числі – скорочувати масштаби споживання викопного палива та використання пластмаси, а також заохочувати державні й приватні інвестиції у проекти з досягнення Цілей сталого розвитку», – йдеться в доповіді.

Продовольство й енергетика

На думку вчених, щоб змінити нинішній курс, необхідно трансформувати цілу низку ключових галузей людської діяльності, в тому числі – систему харчування, енергетику, споживання, виробництво та управління містами. Найважливіші зміни повинні стосуватися системи забезпечення продовольством і енергетики, від яких найбільшою мірою залежить не тільки здоров’я і благополуччя населення, а й стан довкілля.

У новій доповіді експерти вказують також на 20 напрямків, за якими необхідно домагатися подальшого розвитку. Вони стосуються, насамперед, забезпечення загального доступу до якісних базових послуг – охорона здоров’я, освіта, водопостачання та санітарія, житло і соціальна допомога. Ці послуги є обов’язковими для ліквідації бідності та поліпшення добробуту людей. Проте мають бути підкріплені заходами з ліквідації правової і соціальної дискримінації, створенням умов для діяльності профспілок та неурядових організацій.

Автори доповіді впевнені, що успіху можна досягти завдяки скоординованим діям урядів, бізнесу, місцевих громад, громадянського суспільства і приватних осіб. Важливу роль має відігравати наука, але для цього необхідно збільшувати інвестиції.

Нагадаємо, що чотири роки тому світові лідери зібралися в ООН і ухвалили Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У ньому визначено 17 Цілей сталого розвитку і 169 більш конкретних завдань. Вони стосуються ліквідації бідності, охорони здоров’я, забезпечення гендерної рівності, боротьби зі зміною клімату, стимулювання економічного зростання і створення робочих місць, поліпшення доступу до сучасних джерел енергії, розширення послуг з водопостачання та санітарії, а також захисту довкілля.