Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні

83% українських компаній впроваджують корпоративну соціальну відповідальність. Утім лише половина з них мають стратегію і лише чверть – бюджет на реалізацію відповідних програм, заходів. Про це свідчать результати дослідження «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні 2010-2018».

За даними Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», головним стимулом реалізації політики КСВ є моральні міркування, а головними перешкодами для впровадження представники компаній називають брак коштів, нестабільну політичну ситуацію в країні, недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла такій діяльності, та податковий тиск.

Згідно з дослідженням, найпоширеніші напрямки реалізації КСВ в Україні є розвиток, поліпшення умов для персоналу та благодійна допомога, хоча бізнес і перестав сприймати КСВ як благодійність.

На думку представників бізнесу в Україні, політика КСВ має бути спрямована на три ключові аспекти: розвиток в поліпшення умов для персоналу, інвестиції в розвиток регіону та захист і підтримку споживачів.

У 72% компаній, які впроваджують КСВ, знаходить ідеї для програм з КСВ і займається розробкою планів їх реалізації керівництво. У кожній четвертій компанії ідеї для КСВ програм приносять працівники.

Трохи більше половини опитаних українських компаній допомагає розвитку регіону присутності.

Найбільш поширені заходи зі збереження довкілля – впровадження енергозберігаючих технологій та програми сортування й утилізації відходів. Хоча третина опитаних компаній не здійснювала заходів із збереження довкілля.

Найбільш поширені заходи щодо відносин зі споживачами – програми/заходи щодо підтримки продукту компанії, правдива інформація для споживачів, тренінги для персоналу з питань обслуговування споживачів, розроблена система управління скаргами та “гаряча лінію” (контакт-центр) для споживачів.

«Що ще? Стало більше звітів із КСВ, де описано, що компанії роблять в контексті сталого розвитку – економічного, соціального, екологічного. Важливо і те, що більше стало звітів державних компаній», – зауважила Марина Саприкіна, керівник Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».

Вона також додала, що IT-компанії почали більше інвестувати в суспільство та суспільні проекти. І це є свідченням зрілості бізнесу.

Дослідження спрямоване на виявлення основних тенденцій, бартерів і перспектив розвитку КСВ в Україні. У загальну вибірку потрапили підприємства й організації 24 областей України та міста Києва, крім підприємств, що розташовані не території АР Крим і непідконтрольних Україні районах Донецької і Луганської областей. Опитано 400 респондентів.

Leave a Reply

Your email address will not be published.